เรียน sat ที่ไหนดี

เรียน sat รับรองผล พร้อมกันหรือยัง

ที่นี่ Click Kapstar รับรองผล SAT นักเรียนมากกว่า 500,000 คน ในระยะการเปิดสอนมากกว่า 20 ปี หลักสูตร การสอน SAT เรา สอนสดเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งหมด กลุ่มเล็ก ไม่เกิน 10 คน เพื่อความทั่วถึงในการเรียน เพื่อการซักถามได้อย่างสะดวก ทุกข้อข้องใจในการเรียน รวมถึง การฟัง พูด ในวัฒนธรรมสากล ที่ทำให้ กล้าแสดงออก 

ห้องสมุด ที่นักเรียนสามารถเข้ามาใช้งานได้อย่างสะดวก นอกเวลาเรียน เพื่อมาทบทวนบทเรียน หรือ ค้นคว้าเพิ่มเติม มาสะดวก ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS สามารถใช้ห้องสมุดได้ยาวนาน ถึง 3 เดือนนับจากวันที่ คอร์สเริ่ม รวมถึง Lesson on Demand ที่เลือกทบทวนได้ ตลอดการลงเรียน

เรียน sat ที่นี่ มีการซ้อม สอบ SAT ในระบบข้อสอบเสมือนจริง มาตรฐานข้อสอบจริง ผู้ตรวจให้คะแนนมาตรฐานเดียวกับ คณะกรรมการ สอบ SAT ทำให้เรารู้ว่า เรียนได้ผลมากน้อยอย่างไร ต้องปรับปรุง อะไรบ้าง เสริมจุดอ่อนอย่างไรดี

ทั้งหมดนี้ ทำให้ เรากล้ารับรองผล นักเรียนทุกคน ที่ 1250 คะแนน เลือกเรียน sat ที่เรา มั่นใจ สบายใจ ว่าอนาคตของคุณ เริ่มต้น ที่นี่

Promotion เรียน SAT

https://www.facebook.com/kaplanthai

Siam Square: 5th Fl., Centerpoint of Siam Square Bldg., Rama 1 Rd., Siam Square Soi 3, Bangkok
(BTS Siam – Interchange Station Exit 2)

LINE : KaplanThailand

Tel 02 658 4466