มาตรฐาน COSMOS ชาวออแกนิคต้องรู้จัก

cosmos certification

มาตรฐาน Cosmos การับรองผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคระดับโลก ที่ได้รับความร่วมมือระหว่างสมาคมระดับนานาชาติในยุโรป 5 สมาคม จาก 4 ประเทศ คือ BDIH ประเทศเยอรมันนี, COSMEBIO และ ECOCERRT ประเทสฝรั่งเศส, ICEA  ประเทศอิตาี่ และ SOIL ประเทศอังกฤษ 

โดยการรับรองมาตรฐาน Cosmos ของแตละผลิตภัณฑ์ จะต้องผ่านเกกณฑ์ 3 หลักเกณฑ์ หลัก คือ 

1. Authentic Organic Ingredients
ส่วนผสมของผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 95% ต้องมาจากฟาร์มออร์แกนิคที่ได้รับการรับรองจากสถาบันฯ

2. Chemical Free in all Process
ปราศจากสารเคมีทุกกระบวนการผลิต การจัดเก็บ และการขนส่ง

3. 100% Recyclable Bottles
บรรจุภัณฑ์ต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และรีไซเคิลได้ทั้งหมด

จึงนับว่า เป็นอีกหนึ่งมาตรฐาน สำคัญ ที่เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา เลือกซื้อสินค้า เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของท่าน และ คนที่คุณห่วงใย ใส่ใจอย่างจริงจัง