ฮาราจูกุ/Harajuku Thailand

แผนผังฮาราจูกุ

ที่นี่ ออกแบบแผนผัง ได้อย่างเหมาะสม มีที่จอดรถมากมาย จอดได้ หลายจุด ทุกจุดสามารถเดินใกล้มาก ที่จอดรถ ล้อมรอบ บริเวณโซนอาหาร จุดถ่ายรูป และ โซนสวนสนุก

ภายใน ฮาราจูกุ จะแบ่งเป็น 3 โซนหลัก คือ

1.  ร้านอาหารญีปุ่น ราเม็ง โอเด้ง ขนม ไอศรีมซอฟเสริฟ คาเฟ่ คอร์นดอก และ อาหารเครื่องดื่ม หลายร้าน  ในบรรยากาศญี่ปุ่น มีร่องน้ำ ไหลผ่าน ล้อมรอบ

2. Fun Park ส่วนตู้กดเกม บ้านบอล สนามโดดเด้งดึ๋ง( ขนาดเล็ก ) ตู้กดกาชาปอง ที่เด็ด สุด คือ ตู้คีบที่เราสามารถลงไปหยิบได้เอง

3.ส่วนที่เดินเล่น ถ่ายรูป  ทั่วไป

 

ที่นี่ มีอะไร เด็ด เด็ด